การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2562

humansru
Admin Suppawat

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4 /2562 วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

Leave us a Comment