สโมสรไลออนส์ สุธานี มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาบกพร่องทางสายตา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

humansru
Admin Suppawat

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 สโมสรไลออนซ์ สุธานี มอบทุนการศึกษาให้แก่ นายนนทนันท์  ตรงเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นนักศึกษาบกพร่องทางสายตา และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ในการสร้างความร่วมมือในการทำงานเพื่อสังคมร่วมกันในอนาคต

Blog Attachment

Leave us a Comment