ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562

IMG_0072
Admin Suppawat

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562 วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้ง มอบช่อดอกไม้ให้คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่หมดวาระ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ และ ดร.สรัญ เพชรรักษ์

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Leave us a Comment