โครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชน ต่อเศรษฐกิจและสังคมในโลกดิจิทัล

80034370_596326254533990_5481043504295575552_n
Admin Suppawat

วันที่ 23-24 ธ.ค.62 นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชน ต่อการสร้างสรรค์ สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมในโลกดิจิทัล จัดโดยกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ณ โรงแรม CBD2 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment