ส่งมอบความสุข! สวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

IMG_0043
Admin Suppawat

วันนี้ (6 มกราคม 2563)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี (มรส.) นำโดย ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.เอพร โมฬี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.อรอุษา หนองตรุด รองคณบดีฝ่ายแผนงานและศิลปวัฒนธรรม ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักภาพนักศึกษา และนางจุรีภรณ์ จันทรมาศ หัวหน้าสำนักงานคณบดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรส. พร้อมด้วยบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าพบ ผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. เพื่ออวยพรเเละรับพรปีใหม่ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563

Leave us a Comment