เทศบาลนครเกาะสมุยพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน

81958259_10157875212914376_7275825958366478336_n
Admin Suppawat

 

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรสมุย สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมคณะกรรมการชุมชนด้านการบริหารจัดการชุมชน โดยมีวิทยากร คือ  อาจารย์พงศ์เทพ แก้วเสถียร ดร.วิทวัส ขุนหนู และ อาจารย์เอกมันต์ แก้วทองสอน อาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ความรู้เรื่อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนได้นำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment