สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรส. เข้าร่วมงานสัมมนาเครือข่ายพัฒนาชุมชน สังคมและท้องถิ่นแห่งประเทศไทย CSDสัมพันธ์ครั้งที่ 19

83108482_2745484632238613_4777176996742430720_n
Admin Suppawat
           วันที่ 27 -30 มกราคม 2563  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานสัมมนาเครือข่ายพัฒนาชุมชน สังคมและท้องถิ่นแห่งประเทศไทย CSDสัมพันธ์ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยมีอาจารย์ 3 ท่าน และนักศึกษา 39 คน ในงานมีกิจกรรมเสวนา นำเสนอผลงานของนักศึกษา กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องเครือข่าย CSD จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และงานเลี้ยงที่สร้างความอบอุ่นและมิตรภาพอันดีของเครือข่ายฯ ทั้งกิจกรรมวิชาการและนันทนาการ และร่วมเดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนหน่วยงานใน จ.ลำปาง เรียนรู้วิถีชีวิตฅนเหนือ ขอบคุณเจ้าภาพ และเจอกันปีหน้า CSD สัมพันธ์ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ&ม.ราชภัฏสงขลา

 

Leave us a Comment