สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ จัดกิจกรรมถ่ายทอดบทเรียนให้กับนักศึกษาภาค กศ.บท.

83386788_593453064536076_3001678765441941504_n
Admin Suppawat

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรส. นำโดยอาจารย์อยับ  ซาดัดคานและอาจารย์ปานเผด็จ  นวนหนู ร่วมกับ  มูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมถ่ายทอดบทเรียนให้กับนักศึกษาภาค กศ.บท. จำนวน100 คน เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงอุบัติเหตุบนท้องถนน อันเกิดจากเหตุการณ์เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกำหนด และไม่ปฎิบัติตามกฎจราจร โดยมีวิทยากรเป็นผู้พิการจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาแล้วขับมาถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อเป็นอุทาหรณ์ ให้แก่นักศึกษา ซึ่งได้รับควาทสนใจจากนักศึกษา ภาค กศ.บท.เป็นอย่างมาก

 

Leave us a Comment