โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย “การติดตามและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน”

83824559_1459990150823527_207420519232831488_n
Admin Suppawat

 

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย “การติดตามและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน” โดยแบ่งเป็น ๒ กิจกรรม คือการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดี  ที่   ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องลีลาวดี ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

 

Leave us a Comment