ประชุมสภานักศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครอง ครั้งที่1/2563 สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

87277005_1471176489704893_5040878196191395840_o
Admin Suppawat

 

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมสภานักศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครอง ครั้งที่1/2563
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

Leave us a Comment