ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา “The Wrong Use of English” “English in Media” “How to Survive as in English Major”

85185655_1510021542489837_5732578942590648320_n (1)
Admin Suppawat

 

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวข้อ “The Wrong Use of English” “English in Media” “How to Survive as in English Major”

Leave us a Comment