ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการจัดสัมมนาของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ใน หัวข้อ “How to Learn A Language”

87362255_2661328937433959_3175787363708174336_n
Admin Suppawat

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการจัดสัมมนาของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ใน หัวข้อ “How to Learn A Language” วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 09.00 – 12.00 น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Leave us a Comment