โครงการสุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน” (Smart​ City​)โดย ​ดร.นรา​ พงษ์พานิช​ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ ในฐานะประธานกรรมการคณะทำงานขับเคลื่อน

396467
Admin Suppawat

 

วันพฤหัสบดีที่​ 5 มีนาคม 2563​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี​ มอบหมายให้​ ดร.นรา​ พงษ์พานิช​ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ ในฐานะประธานกรรมการคณะทำงานขับเคลื่อน​ “โครงการสุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน” (Smart​ City​)​ เข้าร่วมบันทึกเทปรายการ “ล่องใต้วันนี้” ตอน สุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน​ (Smart city) ร่วมกับ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เพื่อประชาสัมพันธ์​โครงการดังกล่าว​

โดยวันที่​ 12 กุมภาพันธ์ 2563​ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี​ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการดังกล่าวขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 และประสานความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการร่วมมือเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่
1. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ( Smart Environment )
2. การปกครองอัจฉริยะ ( Smart Governance )
3. การใช้ชีวิตอัจฉริยะ ( Smart Living )
4. การสัญจรอัจฉริยะ ( Smart Mobiity )
5. พลเมืองอัจฉริยะ ( Smart people )

ทั้งนี้​ โปรดติดตามชมออกอากาศใน​ “วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 14.00-14.20 น.​ ช่อง​ NBT SOUTH DIGITAL 11”

 

Leave us a Comment