สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี​ ได้เข้าร่วม​ งานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

398637
Admin Suppawat

 

วันพฤหัสบดีที่​ 12​ มีนาคม​ 2563​ ดร.นรา​ พงษ์พานิช​ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี​ ได้เข้าร่วม​ “งานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ​ ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก” (The 10th International Conference of Art and Culture Network 2020​ under Them of​ Chakungrao the City of Arts and Land of World Heritage)​ ระหว่างวันที่วันที่ 11 – 13 มีนาคม 2563​ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, จังหวัดกำแพงเพชร

ดร.นรา​ พงษ์พานิช​ ได้นำเสนอบทความวิชาการ​ เรื่อง “Study and Development of Phum Riang Sub-district’s Cultural Tourism, Chaiya District, Surat Thani Province” ซึ่งเป็นการนำผลการศึกษาและการพัฒนาในงานบริการวิชาการรับใช้สังคม​  พร้อมทั้ง​การนำเสนอ​ผลงานวิชาการและการแสดง​ “มวยไชยา” จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม​ ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้และกระบวนการศึกษาที่ได้รับ​ สู่วงการวิชาการและสังคมภายนอก​ ทั้งนี้​ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น​ตามพระราโชบาย​ ในด้านการพัฒนาท้องถิ่น​ ด้วยการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียบประเพณีและศิลปวัฒนธรรม​ และการยกระดับคุณภาพชีวิตในระดับท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน​ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างคณาจารย์​ นักศึกษา​ ตัวแทนประชาชน​ และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพุมเรียง​ อำเภอไชยา​ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

Leave us a Comment