โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

IMG_9257
Admin Suppawat

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 -16.00 น. กลุ่มสังคมศาสตร์ (การพัฒนาชุมชน) ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์

Leave us a Comment