อบรมเชิงปฏิบัติการ​หลักสูตรเรื่อง​ “การพัฒนาทักษะการใช้สื่อการสอนออนไลน์เพื่อยกระดับศักยภาพของครู” ภายใต้​ โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา

438252
Admin Suppawat

เมื่อวันอังคารที่​ 16​ มิถุนายน​ 2563​ ที่ผ่านมา ดร.นรา​ พงษ์พานิช​ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ ​พร้อมด้วยอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราภัฏสุราษฎร์ธานี​ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ​หลักสูตรเรื่อง​ “การพัฒนาทักษะการใช้สื่อการสอนออนไลน์เพื่อยกระดับศักยภาพของครู” ภายใต้​ โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา​ ระหว่างวันที่​ 16-29​ มิถุนายน​ 2563​ ณ​ โรงแรมวังใต้​ อำเภอเมือง​ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยได้รับการสนับสนุนจาก​ สำนักการศึกษา​ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี​ ซึ่งมีข้อตกลงความร่วมมือ​ (MOU)​ ​ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี​ ภายใต้​โครงการ​ “สุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะ​” SMART​ ​CITY​ ในประเด็น​ SMART​ PEOPLE​ และ​ SMART​ CLASSROOM

ทั้งนี้​ ดร.นรา​ พงษ์พานิช​ ระบุว่า​โครงการฯ​ นี้​ เป็นเพียงโครงการนำร่อง​ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนโครงการ​ SMART​ CITY​ ภายหลังจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​ (COVID-19)​ ลดลง ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะมีพันธกิจร่วมกันต่อไปอีกในอนาคต

Leave us a Comment