มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

IMG_0091
Admin Suppawat

วันนี้(29 ก.ค. 63)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร จำนวน 168 ต้น ณ บริเวณริมสะพานชมธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment