ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

117744886_1658290880993452_2591086988696481054_o
Admin Suppawat

       ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Google Meet

Leave us a Comment