ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร

IMG_6513
Admin Suppawat

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 10 กันยายน 2563 ห้องประชุม อินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Leave us a Comment