ประกวดหนังตะลุงรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ออนไลน์ โครงการ TO BE NUMBER ONE IDOL

120026046_737362466995339_977756653776401959_n
Admin Suppawat

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดี นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม นายธนวัฒน์ ไทรแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมโครงการของ To Be Number One  ถ้วยของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี การประกวดหนังตะลุงรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓

จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

#รางวัลขวัญใจประชาชน

 

Blog Attachment

Leave us a Comment