ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูภาษาจีนเพื่อการเรียนการสอน ร่วมกับตัวแทนครูผู้สอนภาษาจีนจากโรงเรียนจำนวน 4 โรงเรียน

IMG_7641
Admin Suppawat

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูภาษาจีนเพื่อการเรียนการสอน ร่วมกับตัวแทนครูผู้สอนภาษาจีนจากโรงเรียนจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
3. โรงเรียนท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
4. โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment