คณะครุศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “เสพศิลป์”

IMG_0511
Admin Suppawat

วันที่ 25 มีนาคม 2564   หอศิลป์ศรีวิชัย ตึกคณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “เสพศิลป์” หลายรูปแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา โดยมีผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหาร และ อาจารย์ รวมชมงานจิตรกรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม และเทคนิคต่างๆ อีกมากมาย กรรมวิธีต่างๆ ที่น่าสนใจ ประกอบกับแนวความคิดที่ตัวศิลปินเองแฝงอยู่ในผลงาน

 

 

Leave us a Comment