สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4

IMG_0612
Admin Suppawat
      วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-12.00 น. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Leave us a Comment