ด้วยฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัด โครงการ กิจกรรมสถานศึกษา3D  ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 933 คน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์  ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 08.00 – 16.30  น.  ณห้อง GA104