ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปคณาจารย์ จัดแสดงที่หอศิลป์ศรีวิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2559 
นิทรรศการดังกล่าว เป็นความร่วมมือในการแสดงผลงานของอาจารย์ มรส. ม.ราชภัฏสงขลา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช วิทยาลัยช่างศิลป์ และเครือข่ายเพื่อนศิลปิน มีผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมจัดแสดงกว่า 100 ชิ้น. พิธีเปิดนิทรรศการเช้าวันนี้โดยผศ.ดร.ประโยชน์ คุปกาญจนากุล อธิการบดี มรส. ให้เกียรติมาเป็นประธาน

{AG}2205555{/AG}