คณะผู้บริหาร อาจารย์และ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รวมพลังครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งเพื่อทำกิจกรรม Big Cleaning Day โดยทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณอาคารคณะมนุษย์ฯ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา) หอประชุมวชิราลงกรณ วัดภูธรอุทิศ และหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์

{AG}big clean 23-9{/AG}