ด้วยหลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศึกจ้าวยุทธภพ ครั้งที่ ๒ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี