ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดวันรายงานผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรง ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 เนื่องจากภาวะฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ทำให้การเดินทางมารายงานตัวของผู้มีสิทธิ์ฯ ไม่สามารถเดินทางได้

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ขยายวันรายงานตัวตั้งแต่วันที่ 6 – 10 มกราคม 2560 ณ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยปิดทำการในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ที่ 7-8 มกราคม 2560

สอบถามเพิ่มเติม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 07791335