คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดงานแถลงข่าวงาน คืนสู้เหย้า ชาวมนุษยศาสตร์ฯ”มนุษย์คืนถิ่น” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง นุ่มนวล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกรรมการชมรมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำทัพโดย คุณศรีนารถ ศรีสวัสดิ์ คุณประดิษฐ์ จันทร์แจ่มใส และคุณบุญยง ทองมุสิก ร่วมแถลงข่าวในการจัดงาน