คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต้อนรับ พันเอก พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ และคณะ ในโอกาสมาเยี่ยมเยือน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และเชิญร่วมงานวันสถาปนาหน่วยงาน 27 มกราคม 2559 ณ. ค่ายวิภาวดี ในโอกาสนี้ คณบดีได้มอบของที่ระลึกแด่

 {AG rootFolder=”/images/gallery/” thumbWidth=”200″ thumbHeight=”120″ thumbAutoSize=”none” arrange=”priority” backgroundColor=”ffffff” foregroundColor=”808080″ highliteColor=”fea804″ frame_width=”500″ frame_height=”300″ newImageTag=”1″ newImageTag_days=”7″ paginUse=”1″ paginImagesPerGallery=”10″ albumUse=”1″ showSignature=”1″ plainTextCaptions=”1″ ignoreError=”1″ ignoreAllError=”0″ template=”classic” popupEngine=”slimbox”}อิมเมจ11{/AG}