เมื่อเวลา 09.30 น. ผศ.สมทรง นุ่มนวล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4ประจำพื้นที่ภาคใต้ ร่วมงานวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 23 โดยมี พันเอกพัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้บังคับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4 ประจำพื้นที่ภาคใต้ และคณะให้การต้อนรับ ซึ่งภายในงานมีพิธีบวงสรวงศาลพระพรหม พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ และ พิธีรับ – มอบของที่ระลึกจากผู้บัญชาการหน่วยป้องกันทางอากาศฯ และภริยา ณ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4 ประจำพื้นที่ภาคใต้ ค่ายวิภาวดีรังสิต 

{AG}อิมเมจ11{/AG}