คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ คุณแม่ย้วน รัตนชัย

มารดาของอาจารย์ภูภนัช รัตนชัย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์