รวมภาพบรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่ 2559 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

{AG}1hpy{/AG}