คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นำทีมโดย ผศ.สมทรง นุ่มนวล คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนทุกท่าน ร่วมกันมอบกระเช้าของขวัญ

สวัสดีปีใหม่ 2559 แด่ท่าน ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และท่าน รศ.ปราณี เพชรแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

{AG rootFolder=”/images/gallery/” thumbWidth=”200″ thumbHeight=”120″ thumbAutoSize=”none” arrange=”priority” backgroundColor=”ffffff” foregroundColor=”808080″ highliteColor=”fea804″ frame_width=”500″ frame_height=”300″ newImageTag=”1″ newImageTag_days=”7″ paginUse=”1″ paginImagesPerGallery=”10″ albumUse=”1″ showSignature=”1″ plainTextCaptions=”1″ ignoreError=”1″ ignoreAllError=”0″ template=”classic” popupEngine=”slimbox”}อวยพรท่านอธิการ{/AG}