คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดกิจกรรม “มรส. ร่วมใจ ถวายดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์”

     ฝ่ายพัฒนาศักยภาพศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “มรส. ร่วมใจ ถวายดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความอาลัย และเป็นการรวมพลังผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำดอกไม้จันทน์ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

{AG}sru-human_offering_a_flower_for_king_rama_9{/AG}