คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจ กับอาจารย์มาณพ ห่อเพชร ที่สูญเสียคุณแม่อรุณี ห่อเพชร ด้วยโรคชรา