คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดงาน คืนสู้เหย้า ชาวมนุษยศาสตร์ฯ”มนุษย์คืนถิ่น” ครั้งที่ 2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

{AG}11659{/AG}