เรียญเชิญ …คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังเสวนา “สังคมเปลี่ยนผ่าน : สันติภาพและความขัดแย้ง” ในวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ …ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาพิเศษ… ท่านภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. , ศ.ชวน เพชรแก้ว และ ดร. อุทัย ดุลยเกษม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ .. 077-913363