คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดความรู้ (KM) ณ ห้องประชุมเขาหลักฮออล์ โรงแรมเซนทาราซีวิว เขาหลัก รีสอร์ท จังหวัดพังงา วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2559

 {AG}km59{/AG}