ขอแสดงความยินดีกับนายเจษฎา นวลไทย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาดนตรีสากล เอกกีต้าไฟฟ้า ที่ผ่านทดสอบสมรรถนะด้วยคะแนนเก้าสิบกว่าคะแนน(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)ได้รับทุนการศึกษา 7000 บาท และสถาบัน KPN รับเป็นครูสอนดนตรีของสถาบัน KPN ตามโครงการ KPN MUSIC TRAINING ON TOUR โดย อ.วิรัช อยู่ถาวร ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี ได้ให้คำแนะนำเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพนับเป็นโอกาสดีของนักศึกษาสาขาดนตรีสากลอีกครั้งหนึ่ง.กิจกรรมนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่สามและชั้นปีที่ 4 สนใจสมัครร่วมโครงการ 10 คน ( ณ อาคารสุนทรียศาสตร์ 24 พ.ย.58)