ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาร่วมกับสาขาการเมืองการปกครองและสาขาสารสนเทศน์และบรรณารักษ์ ทำบุญตักบาตร วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณลานหน้าอาคารคณะมนุษยศาสตร์และะสัมคมศาสตร์