โครงการสัปดาห์วิชาการ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 4.0”

   วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560   ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับเชิญจากรายการ แหลงข่าวเช้านี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และรายการ คุยข่าวเก้าโมง ทาง สถานีวิทยุ สวท.สุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสัปดาห์วิชาการ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 4.0” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

{AG}sru_human_humanities_4_0{/AG}