ประชาสัมพันธ์จุดบริการรับชุดครุยงานรับปริญญาบัตร

สำหรับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในวันที่ 6 -9 พ.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น.  ณ บริเวณอาคารสำนักจัดการทรัพย์สิน ชั้น 1 และโรงยิมฯ ดังนี้

1. บัณฑิตสามารถติดต่อรับชุดครุย ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. ของทุกวัน

2. มีจำหน่ายและบริการเครื่องแต่งกายบัณฑิตแบบครบวงจร ดังนี้

– ชุดพร้อมเครื่องหมายบัณฑิตชาย/บัณฑิตหญิง ราคาเริ่มต้นชุดละ 250 -450 บาท

– ชุดสีกรม,ชุดขาวข้าราชการในราคาเช่า เริ่มต้นชุดละ 600 – 1,000 บาท

– เครื่องหมายข้าราชการทุกกระทรวง

– ถุงเท้า ถุงน่อง รองเท้า ฯลฯ