การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานกีฬา “ราชพฤกษ์เกมส์”  
เวลา 09.00 น.  ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1
อาคาร 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 {AG}sru_human_meeting_prepare_for_Ratchaphruek_game{/AG}