การบรรยายเรื่อง อนาคตของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดย ดร.อุทัย  ดุลยเกษม  
ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

      เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดการบรรยายเรื่อง อนาคตของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขึ้น ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรคือ ดร.อุทัย  ดุลยเกษม มาบรรยายให้ความรู้ และการบรรยายในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย  สุขวุ่น มาเป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายในครั้งนึ้อีกด้วย

{AG}sru_human_future_of_Humanities{/AG}