คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี

      วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ดร.พิชัย  สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

{AG}sru_human_congratulate_new_acting_president{/AG}