ขอแสดงความยินดีกับ นส.วิภารัตน์ รอดบุญ นักศึกษาสาขาภาษาไทยธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ฯ และนายกฤตภาส จันทร์บุญ

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

 เนื่องในงานเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2558

จัดโดยศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช