การเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย นักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ห้องลีลาวดี

ภาพกิจกรรม