ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรม

ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ธ สถิตในดวงใจนิรันดร

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559

เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

***หมายเหตุ คณาจารย์ และบุคลากร แต่งกายในชุดสีดำ