ขอเชิญร่วมกิจกรรม

วาดภาพเพื่อพ่อ

โดยนักศึกษาสาขาวิชา จิตรกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี

ร่วมจุดเทียน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 

 

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559

เวลา 18.00 น.

ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี 

{AG}8{/AG}